เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม

เส้นทางการคมนาคมภายในตำบลวาริน ประกอบด้วย

(1) ถนนสายหลัก (ลาดยาง) จำนวน 2 สายได้แก่
(1.1) ถนนสายบ้านแก้งกอก – ตำบลสำโรง
ระทางทางที่ตัดผ่านตำบลวาริน ประมาณ 9 กม.
(1.2) ถนนสายบ้านดอนใหญ่ – ตำบลระเว
ระทางทางที่ตัดผ่านตำบลวาริน ประมาณ 12 กม.
(2) ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบล (คอรกรีต/ลูกรัง) จำนวน 15 สาย ได้แก่
(2.1) สายบ้านโนนม่วง – ตำบลแก้งกอก
(2.2) สายบ้านโนนประทาย – บ้านโนนจิกน้อย
(2.3) สายบ้านโนนจิกน้อย – ตำบลหนองกุง
(2.4) สายบ้านโนนม่วง – บ้านหนองขุ่น
(2.5) สายบ้านโนนจิก – บ้านดอนผึ้ง
(2.6) สายบ้านดอนผึ้ง – ตำบลดอนใหญ่
(2.7) สายบ้านดอนผึ้ง – บ้านจันทัย
(2.8) สายบ้านจันทัย – ตำบลระเว
(2.9) สายบ้านจันทัย – บ้านนาดู่
(2.10) สายบ้านนาดู่ – บ้านใหม่โนนเจริญ
(2.11) สายบ้านจันทัย – บ้านอนโพธิ์
(2.12) สายบ้านโนนม่วง – ดอนโพธิ์
(2.13) สายบ้านโนนจิก – ดอนโพธิ์
(2.14) สายบ้านดอนโพธิ์ – หนองหอย
(2.15) สายบ้านหนองหอย – ตำบลสำโรง
(3) ถนนลูกรังที่ใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านและพื้นที่เกษตรกรรม

โทรศัพท์

ตำบลวาริน มีระบบโทรศัพท์สาธารณะให้บริการในพื้นที่ แต่เนื่องจากไม่ได้รับความนิยม ทำให้ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ มีเพียงหน่วยงานราชการใช้ในหน่วยงาน ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ระบบไร้สายแบบมือถือ ซึ่งผู้บริการมีหลายระบบ ขึ้นอยู่กับสภาพสัญญาณและความนิยม


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ตำบลวาริน อยู่ในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานไปรษณีย์อำเภอศรีเมืองใหม่ มีบริการรับฝาก ไปรษณีย์วัสดุ ครุภัณฑ์ที่สำนักงานในตัวอำเภอศรีเมืองใหม่ ไม่มีตู้ไปรษณีย์ในเขตพื้นที่ มีบริการจัดส่งไปรษณีย์วัสดุ ครุภัณฑ์ ในพื้นที่ตำบลวาริน
0.01s. 0.50MB