เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลตำบลวาริน ก่อตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ.2440 มีกำนันคนแรก คือ นายสวรักษ์ วาริน เป็นผู้ใหญ่บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 2 ต.วาริน ซึ่งเป็นกำนันคนแรกจึงนำนามสกุล “วาริน” ของกำนันมาตั้งเป็นชื่อตำบล คือ “ตำบลวาริน” ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.วาริน
0.02s. 0.50MB