เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2563 ( แบบสขร.1 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564116
รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 ( แบบสขร.1 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564115
รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2563 ( แบบสขร.1 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564116
สรุปรายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25611112
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25611103

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB