เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการติดตามผลการรายงานการนำเเผนปฏิบัติสู่การปฏิบัติ 125
เเผนป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-25641118
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631107
โอน เปลี่ยนเเปลงคำชี้เเจงงบประมาณ085
เเผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565282
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621117
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561163
เเผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564185
เเผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เเก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1166
เเผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เเก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2161
เเผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เเก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3157
เเผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560161
เเผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561168
เเผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562176
เเผนอัตรากำลัง 3 ปี1110
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562158
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562162
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562567
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562551
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562166

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB