เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เเผนป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564117
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563115
โอน เปลี่ยนเเปลงคำชี้เเจงงบประมาณ013
เเผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565217
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562146
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561121
เเผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564123
เเผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เเก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1120
เเผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เเก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2121
เเผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เเก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3118
เเผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560121
เเผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561124
เเผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562123
เเผนอัตรากำลัง 3 ปี124
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562120
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562125
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562519
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562518
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562121
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562120

ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB