เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563225 ก.ย. 63
รายงานฐานข้อมูลน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ประจำปีงบประมาณ 25632421 ก.ย. 63
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563218 ก.ย. 63
แจ้งเตือนพายุโซนร้อน "โนอึล"(NOUL)417 ก.ย. 63
โครงการอบรมความเกี่ยวกับการคัดแยกและบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 25634127 ส.ค. 63
โครงการเงินอุดหนุนพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ที่ 7 บ้านจันทัย325 ส.ค. 63
โครงการเงินอุดหนุนพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหอย2524 ส.ค. 63
โครงการเงินอุดหนุนพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ที่ 4 บ้านโนนจิก3124 ส.ค. 63
โครงการเงินอุดหนุนพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ที่ 1 บ้านดอนโพธิ์3124 ส.ค. 63
โครงการเงินอุดหนุนพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ที่ 10 บ้านโนนจิกน้อย3420 ส.ค. 63
โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 25633520 ส.ค. 63
โครงการเงินอุดหนุนพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ที่ 9 บ้านโนนประทาย2819 ส.ค. 63
โครงการเงินอุดหนุนพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่โนนเจริญ3017 ส.ค. 63
โครงการเงินอุดหนุนพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ที่ 2 บ้านหนองขุ่น3714 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น196 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาสมัครบริบาลท้องถิ่น 235 ส.ค. 63
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯว่าด้วยหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงฯ พ.ศ. 2563204 ส.ค. 63
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯว่าด้วยการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. 2563204 ส.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอศรีเมืองใหม่ ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของประชาชน ทั้ง 11 หมู่บ้าน ระหว่าง วันที่ 21- 24 กรกฎา6024 ก.ค. 63
โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาทำบุญถวายภัตตาหารเพล ฟังพระธรรมเทศสนา ทำความสะอาดบริเวณวัด3524 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB