เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

แชร์

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการที่ขอรับการสนับสนุน และพิจารณาประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB