เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ผลงานดีเด่นระดับอำเภอ การบริหารการจัดเก็บ จปฐ." ระดับอำเภอ

แชร์

วันที่ 2 กรกฏาคม 62 องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน โดย นายเพียร วงศ์แดง นายกองค์การบริการตำบลวาริน มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ แสงทอง ผู้แทนกองสวัสดิการสังคม เข้ารับเกียรติบัตร "ผู้มีผลงานดีเด่นระดับอำเภอ การบริหารการจัดเก็บ จปฐ." ระดับอำเภอ พื้นที่ตำบลวาริน ได้ 3 เกียรติบัตร ณ ห้องประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB