เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

แชร์

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ทางหน่วยงานจึงใคร่ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากเคหะสถานและต้องติดต่อกับผู้อื่น รวมถึงผู้ที่เดินทางมากจากต่างจังหวัดให้เฝ้าระวัง สังเกตอาการ และปฏิบัติตามรายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาพร้อมนี้


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB