เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1615/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แชร์

      ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดรายงานตัวต้อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในภูมิลำเนาหรือพื้นที่ที่พำนักอาศัยนั้น โดยทันที ที่เดินทางมาถึง และใช้แอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" หรือระบบติดตาม หรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี
      ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
      ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1615/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB