เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดมาตตรการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

แชร์

ประชาสัมพันธ์ การกำหนดมาตรการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

1. ขอความร่วมมือให้บุคคลเดินทางเข้ามาในจังหวัดอุบลราชธานี สแกนแอปพลิเคชั่น "ฮักอุบล" หรือกรอกข้อมูลก่อนเดินทางได้ที่ www.hugubon.com พร้อมทั้งจัดเก็บภาพถ่าย QR-Code ประจำตัวบุคคลไว้เป็นหลักฐาน
2. เมื่อมีการเดินทางไปยังพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล หรืออำเภอใด ขอความร่วมมือให้สแกนแอปพลิเคชั่นฮักอุบล ณ จุดคัดกรอง พื้นที่ชุมชน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกแห่ง
3. ขอความร่วมมือให้ประชาชนติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ ควบคู่กับการใช้งานแอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" ในการเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้า ร้านค้า หรือสถานที่ต่างๆ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB