เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2564

แชร์

นายเพียร วงศ์แดง ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวารินและคณะ ได้ดำเนินการประชุมกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เพื่อพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เห็นชอบแผนการเงินและแผนพัฒนาสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 และโครงการ ประเภทที่ 4 จำนวน 3 โครงการ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
0.01s. 0.50MB