เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรมความเกี่ยวกับการคัดแยกและบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ร่วมกับโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ และสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ ได้ดำเนินการโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกและบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะโดยใช้ 3Rs การลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม การบำบัดน้ำเสีย ในครัวเรือน ปัญหาของสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมการคัดแยกขยะ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB