เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน ส.อบต. อสม. และประชาชน ได้ดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยการฉีดพ่นหมกควัน ใส่ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และแจกแผ่นพับควา

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน ส.อบต. อสม. และประชาชน ได้ดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยการฉีดพ่นหมกควัน ใส่ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และแจกแผ่นพับความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ทั้ง 11 หมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 1-16 กรกฎาคม 2563


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB