เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน5429 ก.ย. 63
กำหนดสมัยประชุม/เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสภา ประจำปี 25633910 ส.ค. 63
กำหนดสมัยประชุม/เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสภา ประจำปี 25634110 ส.ค. 63
ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่1 ปี256219619 มี.ค. 62
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน (สมัยสามัญ) ครั้งที่ 1/2562988 มี.ค. 62
ประกาศองค์การบริหาส่วนตำบลวาริน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621373 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB