เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน5629 ก.ย. 63
กำหนดสมัยประชุม/เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสภา ประจำปี 25634310 ส.ค. 63
กำหนดสมัยประชุม/เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสภา ประจำปี 25634310 ส.ค. 63
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 25619927 มิ.ย. 62
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 25619527 มิ.ย. 62
ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่1 ปี256220219 มี.ค. 62
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน (สมัยสามัญ) ครั้งที่ 1/25621008 มี.ค. 62
ประกาศองค์การบริหาส่วนตำบลวาริน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621393 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB