เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562117
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561110
เเผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-256419
เเผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เเก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 118
เเผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เเก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 219
เเผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เเก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 317
เเผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256016
เเผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561112
เเผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256216
เเผนอัตรากำลัง 3 ปี17
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256217
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256219
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256257
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256255
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256217
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256216

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.34s. 0.75MB