เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เเผนป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-256411
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256311
โอน เปลี่ยนเเปลงคำชี้เเจงงบประมาณ06
เเผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-256528
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562127
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561118
เเผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564119
เเผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เเก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1115
เเผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เเก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2116
เเผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เเก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3114
เเผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560116
เเผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561118
เเผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562115
เเผนอัตรากำลัง 3 ปี117
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562116
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562116
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562514
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562513
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562116
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562115

ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.05s. 0.50MB