เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานผลกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10724 ก.ค. 62
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน1811 ก.ค. 62
ผลงานดีเด่นระดับอำเภอ การบริหารการจัดเก็บ จปฐ." ระดับอำเภอ302 ก.ค. 62
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี204 มิ.ย. 62
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร134 มิ.ย. 62
โครงการจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ตำบลวาริน วันที่ 3 มิถุนายน 2562164 มิ.ย. 62
ถนนสายวัฒนธรรม ศรีเมืองใหม่ดินแดนแห่งธรรม113 พ.ค. 62
โครงการสนับสนุนเพื่อการส่งเสริม ความรัก ความอบอุ่น ในครัวเรือน153 พ.ค. 62
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 256193 พ.ค. 62
โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ 25621229 เม.ย. 62
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2562721 มี.ค. 62
๑ อปท. ๑ ถนนตัวอย่าง720 มี.ค. 62
กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร520 มี.ค. 62
โครงการคลองสวยน้ำใส919 มี.ค. 62
กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ส ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดมิ่งมงคล919 มี.ค. 62
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่620 ก.พ. 62
โครงการแขงขันกีฬาระดับตำบล"วารินเกมส์"618 ก.พ. 62
ประกาศเเจ้งเตือนโรคภัยเเละอุบัติภัยที่มาในช่วงฤดูหนาว619 พ.ย. 61
เรื่อง ประกาศผลการสอบในการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั่งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป71 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562826 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.22s. 0.75MB