เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนน66 ก.ย. 62
ฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์1529 ส.ค. 62
โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่1923 ส.ค. 62
รายงานผลกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 102124 ก.ค. 62
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน4811 ก.ค. 62
ผลงานดีเด่นระดับอำเภอ การบริหารการจัดเก็บ จปฐ." ระดับอำเภอ442 ก.ค. 62
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี334 มิ.ย. 62
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร224 มิ.ย. 62
โครงการจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ตำบลวาริน วันที่ 3 มิถุนายน 2562254 มิ.ย. 62
ถนนสายวัฒนธรรม ศรีเมืองใหม่ดินแดนแห่งธรรม233 พ.ค. 62
โครงการสนับสนุนเพื่อการส่งเสริม ความรัก ความอบอุ่น ในครัวเรือน233 พ.ค. 62
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561193 พ.ค. 62
โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ 25622029 เม.ย. 62
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 25621421 มี.ค. 62
๑ อปท. ๑ ถนนตัวอย่าง1120 มี.ค. 62
กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร1520 มี.ค. 62
โครงการคลองสวยน้ำใส1319 มี.ค. 62
กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ส ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดมิ่งมงคล1719 มี.ค. 62
โครงการแขงขันกีฬาระดับตำบล"วารินเกมส์"1218 ก.พ. 62
ประกาศเเจ้งเตือนโรคภัยเเละอุบัติภัยที่มาในช่วงฤดูหนาว1119 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
4.58s. 0.50MB