เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน1411 ก.ค. 62
ผลงานดีเด่นระดับอำเภอ การบริหารการจัดเก็บ จปฐ." ระดับอำเภอ192 ก.ค. 62
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี114 มิ.ย. 62
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร64 มิ.ย. 62
โครงการจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ตำบลวาริน วันที่ 3 มิถุนายน 2562114 มิ.ย. 62
ถนนสายวัฒนธรรม ศรีเมืองใหม่ดินแดนแห่งธรรม73 พ.ค. 62
โครงการสนับสนุนเพื่อการส่งเสริม ความรัก ความอบอุ่น ในครัวเรือน73 พ.ค. 62
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 256143 พ.ค. 62
โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ 2562629 เม.ย. 62
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2562521 มี.ค. 62
๑ อปท. ๑ ถนนตัวอย่าง520 มี.ค. 62
กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร420 มี.ค. 62
โครงการคลองสวยน้ำใส619 มี.ค. 62
กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ส ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดมิ่งมงคล519 มี.ค. 62
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่520 ก.พ. 62
โครงการแขงขันกีฬาระดับตำบล"วารินเกมส์"418 ก.พ. 62
ประกาศเเจ้งเตือนโรคภัยเเละอุบัติภัยที่มาในช่วงฤดูหนาว419 พ.ย. 61
เรื่อง ประกาศผลการสอบในการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั่งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป51 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562526 ต.ค. 61
กิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ อง๕ืการบริหารส่วนตำบลวาริน517 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB