เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
คู่มือประชาชนอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานรายรับจริงตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานรายจ่ายจริงตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
เเผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
เเผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เเก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
เเผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เเก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
เเผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เเก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
เเผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
เเผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
เเผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
เเผนอัตรากำลัง 3 ปีอบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
คู่มือสำหรับประชาชนอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.20s. 0.75MB